اشتراک گذاری

Report on the activities of the psychology unit

120 cases of urgent intervention and treatment for emergencies (drug use and suicide)

Holding classes for cognitive, emotional and emotional development

Report on the activities of the psychology unit of SobheRouyesh

Mental health screening 630 students

Counseling sessions for 673 students
امتیاز شما به این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *