کمپین جمع کردن زباله های خیابان ولیعصر

در این کمپین شما به فراهم کردن محیطی پاک تر برای زندگی با نشاط کمک کرده اید!
لطفا اطلاعاتت رو توی فرم زیر پر کن

اطلاعات کمپین سبک جمع آوری زباله

  • لطفا زمانی که برای جمع آوری زباله صرف کردید به ساعت قید کنید.

راستی میتونی از پوستر زیر برای انتشار تو اینستاگرامت استفاده کنی!