مطالب توسط sobherouyesh

جابزی

طی روزهای اخیر با حمایت و همراهی شما عزیزان جابزی طی طرحی آزمایشی وارد خیابان شد و با مراجعه به چهارراه های پر تردد شهر که محل تجمع کودکان کار است مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت. پس از حدود 1 ماه حالا به مدرسه بازگشته تا با بررسی تجارب و بازخوردها، طرح درس و […]

دنیای رنگی

توی مدرسه بچه ها یاد میگیرند که دنیاشونو باید خودشون بسازند. خودمون باید جایی که زندگی میکنیم و قشنگ تر کنیم… زشتی هاش رو از بین ببریم… باید با دست های خودمون رنگ بپاشیم به سیاهی ها و زشتی های زندگی و لبخندو هدیه کنیم به کل دنیا… راستی تاحالا چندبار پشت چراغ قرمز به […]

کودک کاریعنی…

قرار بود بچه ها انشا بنویسن انشا با موضوع آرزو همه شروع کردن به پرسیدن: خانم چی بنویسیم؟ خانم از کجا شروع کنیم؟ خانم چجوری شروع کنیم؟ …بعضی از بچه ها داشتن بلند بلند از آرزوهاشون گفتن ولی نرگس آرومِ، آروم نشسته بود. لبخند کم رنگی داشت، بدون اینکه بخواد از من سوالی بپرسه یا […]

لالایی باران!

هوا ابری بود…☁️ باران عروسک را بغل کرده بود و برایش لالایی میخواند… انگار برای لحظه ای هم که شده فراموش کرده بود چند ساعت دیگر سرچهارراه باید فال های باقی مانده را بفروشد…?