پرداخت شما با موفقیت انجام نشد

در صورت کسر مبلغ از حساب شما، طی ۷۲ ساعت به حساب شما باز میگردد.
از آنجایی که این مشکل از سمت بانک بوده و خارج از کنترل ماست لطفا جهت حمایت از طریق كد:
600#*733*
و یا با شماره کارت:
5022297000016431
بانک پاسارگاد به نام موسسه نسیم صبح رویش اقدام فرمایید. از اينكه در كنار ما هستيد ممنونيم.