جوانکده ویژه نامه نوروز1402

توی جوانکده صبح‌رویش، کوچیک و بزرگ یه هدف دارن؛ مهارت آموزی، هدف مشترک همه بچه‌هاست. از کار با چوب گرفته تا آشپزی و کارهای مکانیکی. اینجا بچه‌ها یاد می‌گیرن و به وقتش به بازار کار وصل می‌شن.