گزارش آماری بخشی از فعالیت های تیم مطب کده صبح رویش

گزارش آماری بخشی از فعالیت های تیم مطب کده صبح رویش در زمستان 99 گزارش آماری بخشی از فعالیت های تیم مطب کده صبح رویش در زمستان 99   گزارش میانگین هزینه های ماهیانه سال ۱۳۹۹ برای مشاهده گزارش مالی ماه بهمن ۹۹ کلیک کنید گزارش حسابرسی مستقل مجموعه صبح رویش سال مالی منتهی به […]

گزارش میانگین هزینه های ماهیانه سال ۱۳۹۹

گزارش میانگین هزینه های ماهیانه سال ۱۳۹۹ شفافیت از اصول فعالیت هر مجموعه خیریه است💡 درب مدرسه صبح رویش همواره به روی حامیان عزیزمان و همه مردم باز بوده تا با مراجعه حضوری از نزدیک در جریان فعالیت های صورت گرفته و گزارش های مالی قرار گیرند. با برگزاری کمپین #تنهایی_نمیشه و اضافه شدن افراد زیادی به […]

گزارش مالی بهمن ۹۹

گزارش مالی مدرسه کودکان کار صبح رویش بهمن ۹۹ شفافیت از اصول فعالیت هر مجموعه خیریه است💡 درب مدرسه صبح رویش همواره به روی حامیان عزیزمان و همه مردم باز بوده تا با مراجعه حضوری از نزدیک در جریان فعالیت های صورت گرفته و گزارش های مالی قرار گیرند. با برگزاری کمپین #تنهایی_نمیشه و اضافه شدن افراد […]

گزارش مالی آذر و دی ۹۹

شفافیت از اصول فعالیت هر مجموعه خیریه است💡 درب مدرسه صبح رویش همواره به روی حامیان عزیزمان و همه مردم باز بوده تا با مراجعه حضوری از نزدیک در جریان فعالیت های صورت گرفته و گزارش های مالی قرار گیرند. با برگزاری کمپین #تنهایی_نمیشه و اضافه شدن افراد زیادی به جمع #خانواده_صبح_رویش که بسیاری از آنها خارج از تهران […]

گزارش حسابرسی مستقل مجموعه صبح رویش سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸

شفافیت از اصول فعالیت هر مجموعه خیریه است💡 درب مدرسه صبح رویش همواره به روی حامیان عزیزمان و همه مردم باز بوده تا با مراجعه حضوری از نزدیک در جریان فعالیت های صورت گرفته و گزارش های مالی قرار گیرند. با برگزاری کمپین #تنهایی_نمیشه و اضافه شدن افراد زیادی به جمع #خانواده_صبح_رویش که بسیاری از آنها خارج از […]

گزارش فعالیت های واحد روانشناسی

بخشی از فعالیت های واحد روانشناسی مدرسه کودکان کار صبح رویش در چهار ماه ابتدایی ۹۹-۱۴۰۰   برای مشاهده گزارش مالی ماه مهر ۹۹ کلیک کنید برای مشاهده گزارش مالی تابستان ۹۹  کلیک کنید. برای مشاهده گزارش مالی بهار ۹۹ کلیک کنید. برای مشاهده گزارش مالی ۹۷-۹۸ کلیک کنید. برای مشاهده گزارش مالی دی ماه […]

گزارش مالی آبان 99

شفافیت از اصول فعالیت هر مجموعه خیریه است💡 درب مدرسه صبح رویش همواره به روی حامیان عزیزمان و همه مردم باز بوده تا با مراجعه حضوری از نزدیک در جریان فعالیت های صورت گرفته و گزارش های مالی قرار گیرند. با برگزاری کمپین #تنهایی_نمیشه و اضافه شدن افراد زیادی به جمع #خانواده_صبح_رویش که بسیاری از آنها خارج از تهران […]

گزارش مالی مهر 99

گزارش مالی مدرسه کودکان کار صبح رویش مهر ۹۹ شفافیت از اصول فعالیت هر مجموعه خیریه است💡 درب مدرسه صبح رویش همواره به روی حامیان عزیزمان و همه مردم باز بوده تا با مراجعه حضوری از نزدیک در جریان فعالیت های صورت گرفته و گزارش های مالی قرار گیرند. با برگزاری کمپین #تنهایی_نمیشه و اضافه شدن افراد […]