گزارش بررسی سلامت کودکان کار تابستان و پاییز ۹۸

از ابتدای مهر تا اواسط آبان ماه 1398
150 دانش آموز مورد معاینه اولیه دندانپزشکی قرار گرفتند که اقدامات ذیل صورت گرفت:
• 30 مورد ترمیمی
• 30 مورد کشیدنی
• 40 مورد جرمگیری

 از تابستان تا اواسط آبان ماه 1398
400 مورد آزمایش خون بمنظور بررسی موارد ذیل صورت گرفت:
• ایدز
• هپاتیت
• ویتامین ها
• دیابت و تیروئید به صورت موردی
بیش از 70 درصد مشکل کودکان، تنها کمبود ویتامین گزارش گردید. خوشبختانه موارد مشکوک به HIV و هپاتیت گزارش نگردید.
مورد دیابت شدید
مورد مشکل تیروئید 

از تابستان تا اواسط آبان ماه 1398
100 مورد معاینه اولیه چشم، گوش، قد، وزن و … صورت گرفت.
70% کمبود ویتامین D و آهن گزارش شد.
از این میان 30% ، فقر شدید ویتامین D و آهن گزارش شد.
20 مورد مشکل بینایی گزارش گردید.
2 مورد نیازمند شست شوی گوش بودند.