دلت می‌خواد بیشتر بچه‌های کار رو بشناسی؟!

می‌خوای بدونی رفتار درست باهاشون چطوره؟!

وقتی فال می‌فروشن، شیشه تمیز می‌کنن، خوراکی و پول می‌خوان یا وقتی بهمون می‌چسبن، ما باید چی کار کنیم که هم بچه‌ها کمتر آسیب ببینن و هم خودمون امنیت روانی داشته باشیم؟!

تیم پژوهش ما، چند ساله که داره روی این مسئله کار می‌کنه. اگه می‌خوای، بیا و توی کارگاه‌های ما شرکت کن و از این به بعد، «سفیر» و «هم‌رفتار» ما باش!

می‌تونی اسم و تلفنت رو توی کادر پایین بنویسی تا برای حضور رایگان در «کارگاه نحوه رفتار صحیح با بچه‌های کار» خبرت کنیم.