پیمان‌نامه کلاس

پیمان‌نامه‌ متنی است که به وسیله دانش‌آموزان هر کلاس برای رسیدن هدف مشترک نوشته شده است. پاییز که از راه می‌سد، بچه‌ها بعد از مدتی آشنایی و شناخت یک‌دیگر، به کمک معلمشان اهدافی که می‌خواهند در سال پیش‌رو به کمک هم به آن برسند را یادداشت می‌کنند. بعد تعهد می‌دهند که با تمام توان در راستای هدف مشترکشان تلاش کنند. مفاهیم هدف، هدف مشترک، تعهد، اتحاد، یکپارچگی و همکاری از اهداف این طرح در صبح‌رویش است. در طرح‌ پیمان‌نامه دانش‌آموزان سعی می‌کنند با تلاش و همدلی و قرار گرفتن در مسیر درست در پایان سال به هدف‌مشترکشان دست‌ پیدا کنند. اگر آخر سال بچه‌ها متوجه شدند که آنطور که باید نتوانسته‌اند به پیمان‌نامه عمل کنند و به هدف برسند، آن را بررسی می‌کنند و علت را می‌یابند و برای حل کردن آن می‌کوشند.