وطن‌کده

وطن کده جایی است برای زندگی در بستر هنر و سبک زندگی ایران کودکان در فضایی مشابه مکتب خانه های قدیم، با ادبیات کهن ایران زمین آشنا و مأنوس می شوند. نگرش الگوی رویش به فرهنگ و سبک زندگی و جایگاه مدرسه و آموزش آنها، جای بحث مفصل در مجال خود را دارد. اما باید گفت فرهنگ و سبک زندگی با نگرش آموزش یک جانبه و از بالا به پایین و در پوشش احکام و قوانین، به یادگیری ختم نمی شود؛ بلکه لازم است با استفاده از مجموعه ابزارهای روان شناسی شناختی، اقدام به طراحی بستر یادگیری و مواجه شدن با فرهنگ معیار کرد. داستان سرایی و قصه خوانی ماجراهای قهرمان های اسطوره ای، ابزاری غیرمستقیم برای مواجهه ذهن کودکان با مفاهیم و یکی از مهم ترین روشهایی است که در وطن کده به کار می رود. در وطن کده سعی می شود با روش های خلاقانه و استفاده از مشارکت خود دانش آموزان، سبک زندگی اصیل ایرانی ترویج شود. همچنین با توجه به نقش عمده منابع دیداری در دریافت های حسی مغز، کودکان علاوه بر قصه گویی، از طریق اجرای نمایش و درخت شخصیت ها با الگوها و اساطیر ایرانی و اسلامی آشنا می شوند. فضاسازی کلاس وطن کده به صورتی است که کودکان روی تشک های سنتی دوخته شده به دست خودشان می نشینند و از میزهای کوچک سنتی ساخته شده با تلاش خودشان و دیوارهای کاهگلی و فضای کلاسی تداعی کننده زمان و مکانی انتزاعی در دل تاریخ کهن ایران زمین، بهره می برند.