مرکز رشد

 مرکز رشد از 1399 کار خود را در مجموعه صبح‌‌رویش شروع کرده است. این مرکز با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی بالقوه دانش‌اموزان  ایجاد شده است. همچنین تاثیر بر ذهنیت کودکان و خانواده‌های آنان در راستای تجربه کردن و خلق ارزش‌های متفاوت در ابعاد شناختی، عاطفی و حرکتی یکی دیگر از هدف‌ها مهم مرکز رشد است.

 در مرکز رشد ابتدا دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها تعیین  وضعیت می‌شوند.. سپس مهارت‌های نرمی مثل تفکر خلاق، تاب‌آوری، مسئله‌محوری و…را به آنان آموزش می‌دهیم. طراحی شناسنامه شغلی برای دانش‌آموز، خانواده و شرکت‌ها در مرکز رشد صورت می‌گیرد که وارد کمسیون اشتغال می‌شود. در کمسیون اشتغال با توجه به علاقه استعداد و شناسنامه‌های تعریف شده دانش‌آموزان بالای 17 سال به شرکت‌ها برای استخدام معرفی می‌کنیم. بعد از آن‌ها تست محیط‌کار می‌گیریم تا بدانیم دانش‌آموز در محیط مناسبی قرار دارد یا خیر.

یکی از کار‌هایی که در مرکز رشد انجام می‌شود «آینده پژوهی» است. در طرح آينده پژوهی ما دائم درحال رصد وضعیت تغییراتی هستیم که چندسال آینده در جامعه ایجاد می‌شود. مثل تغییراتی که در تکنولوژی، فرهنگ و …. اتفاق می‌افتد. با توجه به این تغییرات دانش‌آموزانمان را در مسیر رشد هدایت می‌کنیم!