عددکده

بسیار از دانش آموزان از درس ریاضی معمولا هراس دارند با تغییر عنوان کلاس ریاضی به عدد کده استرس کمتری به دانش آموزان وارد می شود و در واقعا آنها میاموزند که ریاضی اعداد و ارتباط به آنهاست .هدف از ایجاد کلاس عدد کده فضاسازی متناسب با درس ریاضی و تقویت مهارت های حساب و هندسه در دانش آموزان است.

عدد کده هم جایگزین زنگ ریاضی می باشد و فضاسازی متناسب با محتوای درس ریاضی بر روی دیوار کلاس نصب می گردد و با نمایش اعداد و احجام به صورتی خلاقانه و جذاب مفاهیم ریاضی به کودکان آموزش داده می شود.

در این مورد نیز مانند ادب کده بچه ها با هم فکری یکدیگر پس زمینه کار را مشخص و طراحی می کنند و وسایل کمک آموزشی و بازی های ریاضی مناسب برای یادگیری مفهیم این درس را با راهنمایی معلم خود ساخته و روی دیوار نصب می کنند. مثلا کاردستی انگشتان دست برای جمع و تفریق اعداد یک رقمی ، ساخت گردونه اعداد، ماشین ورودی و خروجی ، جدول ارزش مکانی ، ساعت ، محور اعداد ، اشکال هندسی و ….