سفره مهربونی

خانم فاطمه عبادی، یکی از هنرمندی‌های مهربونیه که دغدغه کودکان‌کار داره. این نقاشی زیبا رو هم با عشق برای بچه‌های کار ساخته. باهم ببینیم و لذت ببریم