زیست کده

«زیست‌کده» کلاسی برای یاددهی مهارت‌های زندگی به کودکان است. مهارت‌هایی مثل شناخت خود، شیوه تفکر، توانایی نه گفتن، ارتباط موثر، حل‌مسئله و تصمیم‌گیری،شناخت احساسات، گفت‌وگو و … . در زیست‌کده روانشناس با استفاده از بازی‌سازی، قصه‌‌گویی، اجرای نمایش، دست‌ورزی و ساخت کاردستی مفاهیم را به دانش‌آموز منتقل می‌کند.