زنگوله حال خوب

حال خوب تکثیر شدنی است! وقتی زنگوله‌ی حال خوب  در مدرسه به صدا در می‌آید همه می‌فهمند که یک نفر خوشحال است و از این موضوع انرژی مثبت دریافت می‌کنند. متاسفانه بعضی از دانش‌آموزان ما به دلیل زندگی در محیط آسیب حال روحی خوبی نداند. به دانش‌آموزان یاد می‌دهیم که می‌توان با وجود مشکلات نیز حال خوب را تجربه کرد. از این رو زنگوله‌ حال خوب را اجرا کردیم تا انرژی خوب این موضوع در مدرسه جریان پیدا کند. نواختن زنگوله یک فرایند گروهی است و تنها مورد استفاده بچه‌ها نیست بلکه همه یاران، همیاران و مهمان‌های مدرسه می توانند زنگوله‌ حال خوب را به صدا دربیاورند.