دیوار بازیافت

در مدرسه برای مدیریت زباله‌هایی که تولید می‌شود پروژه‌ای تعریف کردیم تا علاوه بر حفظ محیط زیست بتوانیم از زباله‌ها بازگشت مالی داشته باشیم. در فاز اول این پروژه متوجه شدیم که جریان تولید زباله از دو مسیر اصلی می‌گذرد. زباله‌هایی که  به وسیله دانش‌آموزان تولید می‌شود و زباله‌هایی که روزانه یاران تولید می‌کنند. برای بچه‌ها و دانش‌آموزان به طور جداگانه نیاز داشتیم تا آموزش‌های اختصاصی طراحی کنیم. دیوار بازیافت بخشی از نقشه آموزشی یاران صبح‌رویش است. یک تور بافته شده روی سقف نصب شده است و درون آن زباله‌های خشک و قابل بازیافتی که یاران تولید کرده‌اند قرار دارد.

روی دیوار پایین این تور هم برگه‌هایی با پونس قرار دارد که یاران بعضی از زباله‌هایشان را روی دیوار می‌چسبانند و با نگاهی متفاوت در مورد آن روی برگه‌ می‌نویسند. هدف از ایجاد این طرح این است که یاران به زباله‌های خود فکر کنند که چطور و با چه داستانی تولید شده است.  در مرحله‌ای بعدی این فکر کردن هدف‌مند می‌شود و به سمت مدیریت پسماند سوق داده می‌شود. دیوار بازیافت اولین مرحله از کمپین آموزشی مدیریت پسماند برای یاران است. ما از همه یاران خواستیم که زباله‌هایشان را روی دیوار بچسبانند و داستان تولید آن را بنویسند. وقتی یاران از کنار این دیوار رد می‌شوند و داستان‌های دیگران را می‌خوانند با نگاه متفاوتی به این زباله‌ها فکر می‌کنند. در فاز‌های بعدی تولید محتوای آموزشی در مورد تفکیک‌ زباله، فشرده‌سازی، بازیافت و … برای یاران داریم.