درخت دانش

این درخت که به نوعی کتابخانه‌ مدرسه است، در کارگاه چوب «جوانکده» ساخته شده. بچه‌ها هم در رنگ کردن آن شریک بودند و ذوق داشتند که کتاب‌ها را در قفسه‌هایش بچینند. بین بچه‌ها باب شده که کتاب‌ها میوه‌های ارزشمند این درخت است که هر کس از آن بچشد حال خوبی را تجربه خواهد کرد و به دانشش افزوده می‌شود.