دانستان

«دانستان» الگوی آموزشی نوینی است که تحول عمیقی را در زمینه یادگیری دنبال می‌کند. لغت دانستان ترکیبی از «دانش، بوستان و دبستان» است. این طرح از ساختار علمی «دانش، نگرش و مهارت» برگرفته شده، ساختاری علمی که هدف آن چیزی جز استفاده کاربردی علوم و مهارت‌ها در زندگی نیست. طرح آموزشی دانستان توسط متخصصین مربوطه در مدرسه صبح‌رویش تدوین شده است. تفکر نگرش، دانش و مهارت؛ متخصصین ما را به‌سوی فرایند «دانا باش، بینا باش، کارا باش» سوق داد و این مسیر در دانستان نمود پیدا کرد بدیهی است، اگر کودکان به نحوی آموزش ببینند که در آینده از دانش خود برای بهبود زندگی بهره‌مند شوند ، نقطه اوج یادگیری در آنان رقم خواهد خورد. دانستان در فضای باز برگزار می‌شود تا آموزش از قید مکان یادگیری رها گردد و به فضای یادگیری برسد. در دانستان ابتدا معلم نکات بهداشتی را با دانش‌آ‌موز مرور می‌کند سپس پنجره گفت‌وگو باز می‌شود و دانش‌آموزان از پروژه‌های موجود در پنجره گفت‌وگو ، یکی را برای اجرا انتخاب می‌کنند. این پروژه‌ها از مفاهیم کتب درسی آنان استخراج شده است تا به نحو خلاقانه و ماندگار به آنها آموزش داده شود. دانش‌آموزان پس از انتخاب پروژه، وارد «دانا باش» می‌شوند. هدف از حضور کودکان در دانا باش ارتقای دانش فردی آنان است. بعد از گذراندن غرفه‌های دانا باش به مرحله «دانا باش، بینا باش» می‌رسند. در این قسمت، فعالیت‌ها با هدف «یادگیری، همکاری و همدلی» با دیگران شکل گروهی به خود می‌گیرد در مرحله آخر دانش‌آموزان به غرفه‌ها «بینا باش، کارا باش» راه پیدا می‌کنند. با توجه به اینکه مدرسه صبح‌رویش پذیرای کودکان‌کار و آسیب است این مرحله به دلیل تاثیر بر روی نگرش دانش‌آموزان اهمیت بسیاری دارد. دانش‌آموزان در بینا باش، کارا باش از علم خود به صورت کاربردی استفاده می‌کنند و نتیجه یادگیری خود را می‌بینند. در تمامی مراحل، گروهای متخصص تحت عناوین حامی‌یار، آموزش‌یار، روان‌یار، توان‌یار، ره‌یار وپژوهش‌یار در کنار دانش‌آموزان هستند. دانستان یک روند آموزشی نوین است که یادگیری دانش‌آموزان را از تئوری به عملی تغییر می‌دهد، علمی که در سال‌های مدرسه آموزش می‌بینند را بهینه می‌کند تا با استفاده از آن در اتفاقات روزمره، زندگی بهتری را تجربه کنند. مدرسه باید به محلی تبدیل شود که دانش‌آموزان لذت یادگیری را تجربه کنند، علت یادگیری را بدانند و برای بهتر زیستن از آن بهره ببرند.