کمک نقدی

شما عزیزان ، علاوه بر کمک های داوطلبانه وکمک های غیرنقدی باکمک های نقدی خود نیز میتوانید ما را درتسهیل امور مدرسه یاری بفرمایید.

مبالغ واریزی خیرین بطور سالانه صرف اموری چون خوراک،پوشاک،لوازم تحریر،الزامات آموزشی،نیرو های متخصص،امور درمانی، ،آزاد(با توجه به نیاز مدرسه) و … میشود.

شما حامیان گرامی می توانید از راه های زیر نسبت به پرداخت اقدام نمایید اطلاعات حساب های مدرسه صبح رویش:

جهت حمایت موردی

شماره کارت: 7692 4001 1219 6274

شماره شبا: IR500550017500205722940001

جهت حمایت ماهیانه(طرح شناسنامه)

شماره کارت:6431 0001 2970 5022

شماره شبا: IR720570028281012843928101

به نام موسسه نسیم صبح رویش

همچنین میتوانید از طریق شماره گیری کد #600*733*

نسبت به حمایت اقدام کنید.

لینک مستقیم: