تخته شفافیت

مدرسه کودکان‌کار صبح‌رویش یک مجموعه غیردولتی و مردم‌نهاد است که تمامی هزینه‌های آن توسط حمایت‌های مردمی تامین می‌شود. وظیفه خود می‌دانیم که حامیان و همراهان صبح‌رویش را از جزئیات تمام امور مدرسه مطلع سازیم. به‌همین‌منظور گزارش‌هایی تحت عنوان تخته‌شفافیت به صورت مستمر در سایت و شبکه‌های اجتماعی ما قرار می‌گیرد. همچنین درب مدرسه صبح‌رویش همواره به روی حامیان عزیزمان و همه مردم باز بوده تا با مراجعه حضوری از نزدیک در جریان فعالیت‌های صورت گرفته و گزارش‌های مالی قرار گیرند.