تابلوی وحدت

 انسان‌ها از نژاد‌ها و در قومیت‌های مختلف پا به دنیا می‌گذارند و در فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی متفاوتی رشد می‌کنند. این تفاوت‌ها نباید موجب شود که کسی خود را برتر از دیگری بداند. به همین دلیل در مدرسه تابلویی به نام تابلوی وحدت ساختیم. این تابلو نماد قومیت‌های مختلف است و به دانش‌آموزان مفهوم وحدت و اتحاد قومیت‌ها ، را نشان می‌دهد.