تابلو صبح‌رویش دوست‌داشتنی

در تولد چهار سالگی صبح‌رویش، به دنبال یک نماد بودیم تا حس «دوست‌داشتن، وحدت و تعلق» را بین دانش‌آموزان و یاران مدرسه نشان دهد. به کلید واژه‌‌های «صبح‌رویش دوست‌داشتنی ما» رسیدیم. هرکدام از حرف‌های این جمله روی تکه‌های چوب برش خورد و بچه‌های کلاس‌های مختلف مدرسه بدون اینکه بدانند در حال کامل‌کردن پازل هستند، آن را تزئین کردند. روز تولد که رسید این حروف توسط دانش‌آموزان کنار یک‌دیگر قرارگرفتند و تابلوی «صبح‌‌رویش دوست‌داشتنی ما ساخته شد»  این تابلو روی یکی از دیوار‌های مدرسه نصب شده و می‌درخشد.