منم امام‌رضایی شدم

این تابلو از اثر انگشت دانش‌آموزانی تشکیل شده که هر یک با امام رضا عهدی بسته‌اند. در سفری که به مشهد داشتیم این تابلو ساخته شد در آن روز‌ها دانش‌آموزانمان با ثبت اثر انگشت خود بر این تابلو عهدشان را به رسمیت بخشیدن و قول دادند که پای عهد خود بمانند. یکی عهد کرد تا ترک تحصیل نکند، یکی قول داد خلاف را بگذارد کنار آن یکی تصمیم گرفت دیگر دعوا نکند و … .