تابلوی آرزوها

وقتی اسم تابلوی آرزوها را در مدرسه می‌شنویم بی‌درنگ تصور برآورده کردن آرزوهای بچه‌ها بر ذهنمان نقش می‌بندد. شاید فکر کنیم این تابلو طراحی شده تا آرزوهای کودکان‌کار و آسیب را بدانیم و به کمک حامیان رویاهایشان را به واقعیت تبدیل کنیم. خیر! برآورده کردن آرزوهای کودکان بدون آنکه تلاشی برای آن داشته باشند برایشان آسیب‌هایی به همراه دارد. تابلوی آرزوها فرصتی برای کودکان است تا آرزوهای خود را بنویسند و برای رسیدن به آن تلاش کنند. دانش‌آموزان به کمک مربی در برگه‌هایی که به شکل قلب‌های رنگی  طراحی شده، آرزوهای خود را ثبت می‌کنند و روی تابلو می‌چسبانند. وقتی کودک آرزوی خود را می‌نویسد دیگر می‌داند «چه می‌خواهد» و «برای چه چیزی» باید تلاش کند. البته این تنها مزیت تابلوی آرزوها نیست، این تابلو روزنه‌ای است رو به شناخت بهتر ذهن و دنیای درونی کودک؛ این شناخت به معلمان و روانشناسان مدرسه اطلاعات مفیدی را منتقل می‌کند.