برکه بازیافت

در مهارت‌کده صبح‌رویش یک شعار داریم که می‌گوید « هیچ چیز دور‌ ریختنی نیست» آموزگاران مدرسه برای اینکه مفهموم بازیافت را به دانش‌آموزان یاد بدهند از خلاقیت‌های بسیاری استفاده می‌کنند. یکی از این کارهای خلاقانه، داشتن برکه بازیافت است. این برکه در دیوار دبستان دخترانه نصب شده است. طراحی یک برکه را دارد با چند پلیکان که سبدی را به منقار گرفته‌اند. بچه‌های زباله‌های خشک خودرا درون این سبد‌ها قرار می‌دهند و از آن‌ها برای ساخت کاردستی‌های مختلف در مهارت‌کده و.. استفاده می‌کنند.این طرح برای حال خوب زمین، آسیب نزدن به محیط زیست و یادگیری مفهوم بازیافت اجرا می‌شود.