بازی‌کده

 «بازی‌کده» یکی از کلاس‌های صبح‌رویش است که مربی به وسیله بازی، مهارت‌های زندگی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. این کلاس مخصوص پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی است. بچه‌ها برای انجام بازی توسط روانشناس هدایت می‌شوند. تمام بازی‌ها هدفمند هستند و علاوه بر لذت کودکی مفاهیم آموزشی را نیز به دانش‌آموز منتقل می‌کنند.