نوشته‌ها

درآمد کودکان کار در ماه چقدر است؟

/
صحبت هاِی آقای داودی دررابطه با درآمد کودکان کار …

لالایی باران!

/
هوا ابری بود…☁️ باران عروسک را بغل کرده بود و برایش لالایی میخوان…