نوشته‌ها

درآمد کودکان کار در ماه چقدر است؟

/
صحبت هاِی آقای داودی دررابطه با درآمد کودکان کار …

دنیای رنگی

/
توی مدرسه بچه ها یاد میگیرند که دنیاشونو باید خودشون بسازند. خودمون باید…

کودک کاریعنی...

/
قرار بود بچه ها انشا بنویسن انشا با موضوع آرزو همه شروع کر…