شفافیت از اصول فعالیت هر مجموعه خیریه است

درب مدرسه صبح رویش همواره به روی حامیان عزیزمان و همه مردم باز بوده تا با مراجعه حضوری از نزدیک در جریان فعالیت های صورت گرفته و گزارش های مالی قرار گیرند. با برگزاری کمپین #تنهایی_نمیشه و اضافه شدن افراد زیادی به جمع #خانواده_صبح_رویش که بسیاری از آنها خارج از تهران و یا ایران حضور دارند، و همچنین افرادی که امکان مراجعه حضوری به مدرسه را ندارند وظیفه خود دانستیم تا حامیان خود را از جزئیات تمامی امور مدرسه مطلع سازیم. بنابراین از این پس گزارشاتی تحت عنوان #تخته_شفافیت به صورت مستمر در رسانه های صبح رویش قرار میگیرد.

طی سالهای گذشته همواره شفافیت با مردم را وظیفه خود دانسته و به آن افتخار میکنیم.

گزارش هزینه های مجموعه صبح رویش از تیر 97 تا خرداد 98:

آمار تعداد دانش آموزان مدرسه صبح رویش در سال های مختلف:

گزارش هزینه های مجموعه صبح رویش در چهار ماه اول سال تحصیلی 98-97:

گزارش هزینه های مجموعه صبح رویش از زمان تاسیس تا انتهای سال 1396:

گزارش مراجعات مددکاران صبح رویش به منازل دانش آموزان جهت پیگیری وضعیت خانوادگی و حمایت های مدد کاری:

صبح رویش برای کودکان ما فقط یک مدرسه نیست.
بلکه سرپناهی است که دانش آموزان و حتی خانواده آنها هنگام مشکلات به آن مراجعه میکنند.
ما نیز وظیفه خود میدانیم تا در راستای اثر بخشی بیشتر فعالیت های آموزشی پیگیر وضعیت دانش آموزان و خانواده ها باشیم و تلاش کنیم تا با رفع مشکلات آنها ،بیشترین بهره وری را در نتایج کارمان شاهد باشیم

This post is also available in: English