حمایت نقدی از صبح رویش

  • Hidden
    اگر نیت خاصی برای حمایتتون دارید لطفا بنویسید در غیر این صورت با توجه به نیاز مدرسه صرف میشود
    لطفا فقط در صورتی که واریزی ها با نیتی غیر از موارد بالا هست به واتساپ خط 09128977010 اطلاع دهید.
    (می توانید با فشردن دکمه یک بار رمز در صفحه پرداخت بانک ، رمز پویای خود را به صورت پیامکی دریافت کنید)