حمایت نقدی از صبح رویش

حمایت نقدی

  • مبلغ را به ریال و با اعداد انگلیسی وارد کنید.
  • 0 ریال
  • اگر نیت خاصی برای حمایتتون دارید لطفا بنویسید در غیر این صورت با توجه به نیاز مدرسه صرف میشود
    لطفا فقط در صورتی که واریزی ها با نیتی غیر از موارد بالا هست به واتساپ خط 09128977010 اطلاع دهید.

(می توانید با فشردن دکمه یک بار رمز در صفحه پرداخت بانک ، رمز پویای خود را به صورت پیامکی دریافت کنید)