فکر میکنید در آمد متوسط یک کودک کار در ماه چقدر است؟

/
صحبت های مدیر مدرسه صبح رویش در مورد در آمد متوسط کودکان کار …

از کودکان کار خرید بکنیم یا خیر؟

/
  توضیح های آقای داودی مدیر مدرسه در مورد خیر از…

عید فطر مبارک

/
مدرسه کودکان کار صبح رویش آمادگی دارد تا همانند سالهای گذشت…

فکر میکنید توی اتوبوس چه خبره؟

/
ما توی حیاط مدرسه یه اتوبوس داریم که داخلش کلی اتفاقات هیجان…

کاپیتان

/
کاپیتان که باشی مهم نیست چند ساله باشه مهم نیست کجا باشی ب…