آموزش برخورد با کودکان کار

در مواجهه با کودکان کار چه رفتاری بکنیم؟ ( ترحم ، بی اعتنایی و …)

توسط اسفند 7, 1398 بدون نظر

در مواجهه با کودکان کار چه رفتاری باید انجام بدیم؟ 

توضیح آقای داودی مدیر مدرسه کودکان کار صبح رویش در مورد رفتار صحیح در مواجهه با کودکان کار در برنامه خندوانه:

دیدگاه خود را ثبت کنید