آموزش برخورد با کودکان کار

آیا از کودکان کار خرید کنیم؟

توسط اسفند 7, 1398 بدون نظر

از کودکان کار خرید بکنیم یا نه؟

این سوالیست که در مواجهه با کودکان کار در مترو و یا سر چهار راه ها از خود میپرسیم

در ویدیوی زیر آقای داودی مدیر مدرسه کودکان کار صبح رویش به این سوال پاسخ میدهند.

دیدگاه خود را ثبت کنید