لالایی باران!

/
هوا ابری بود…☁️ باران عروسک را بغل کرده بود و برایش لالایی میخوان…