اشتراک گذاری
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

گزارش مالی مرداد ۱۴۰۱ مجموعه صبح رویش

همواره شفافیت را وظیفه خود دانسته و به آن افتخار میکنیم.
مدرسه کودکان‌کار صبح‌رویش یک مجموعه غیردولتی و مردم‌نهاد است که تمامی هزینه‌های آن توسط حمایت‌های مردمی تامین می‌شود. وظیفه خود می‌دانیم تا حامیان و همراهان صبح رویش را از جزئیات تمام امور مدرسه مطلع سازیم. به‌همین‌منظور گزارش‌هایی تحت عنوان #تخته_شفافیت به صورت مستمر در سایت و شبکه های اجتماعی ما قرار می‌گیرد. همچنین درب مدرسه صبح رویش همواره به روی حامیان عزیزمان و همه مردم باز بوده تا با مراجعه حضوری از نزدیک در جریان فعالیت های صورت گرفته و گزارش های مالی قرار گیرند.

در تصاویر زیر گزارش هزینه های مجموعه صبح رویش در مرداد۱۴۰۱  را مشاهده می‌کنید.

دیدن سایر گزارش ها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *