تابلوی هویت

متاسفانه بسیاری از دانش‌آموزان مدرسه صبح‌رویش دچار مسائلی در زمینه هویت رسمی هستند. شناسنامه، کارت آبی و به طور کلی چیزی که هویت‌ آن‌ها  را به رسمیت بشناسد ندارند. بچه‌ها زمانی که وارد مدرسه می‌شوند به این موضوع آگاه هستند (به دلیل مراجعه برای ثبت‌نام در مدارس دیگر یا اداره‌های دولتی) ما در مدرسه آغوش‌باز برای کودکان‌کار و آسیب داریم چون می‌دانیم که ترک تحصیل دانش‌آموزان چه عواقب بدی می‌تواند برای حال و آینده آنان داشته باشد پس علاوه بر مهیا کردن بستر آموختن، یادگیری و تفریح، بستری آماده کردیم تا هویت آن‌ها درمدرسه به رسمیت شناخته شود و خودشان را جدا از جامعه نداند. درختی روی دیوار مدرسه نقاشی کردیم و بچه‌ها در بدو ورود به مدرسه اثر دستشان را برروی درخت ثبت می‌کنند و اسم و فامیلشان را می‌نویسند. این برای همه ما سند هویت اصیل کودکان است و آن را به رسمیت می‌شناسیم!