انتشار مستند" کرونا برای زندگی " از شبکه افق

پیرو پخش برنامه “کرونا برای زندگی” در تلویزیون با موضوع جابزی (مدرسه سیار) صبح رویش، این مجموعه لازم می‌داند موارد زیر را به اطلاع مخاطبان خود برساند:

موسسه صبح‌رویش بنابرماهیت NGO  ای خود و نیز بر اساس آخرین بیانیه استراتژیک و برنامه‌های مجموعه در سال‌های اخیر، رسالت رسانه‌ای خود را متمرکز بر آگاهی بخشی در خصوص وضعیت کودکان‌کار و نیز آموزش نحوه رفتار صحیح شهروندان با این کودکان  نموده است و انجام تبلیغات در تلویزیون و بیلبوردهای شهری را نادرست و به دور از استراتژی و ماهیت خود می‌داند.

در این میان در آذر ماه سال۱۴۰۰ کارگردانی به مجموعه صبح رویش مراجعه کرده و تحت عنوان کارخیر برای کودکان‌کار اصرار به تهیه مستندی از مدرسه کودکان‌کار صبح رویش داشته است. طبق اظهارات‌شان دلیل ساخت مستند از فعالیتهای “مینی بوس جابزی” به جهت تحت اختیار قرار دادن این مستند به انضمام فیلم‌های راش تهیه شده به صبح رویش بوده است و موکدا از پخش تلویزیونی یا اینترنتی این تصاویر بدون هماهنگی و اجازه صبح رویش امتناع نموده‌اند. به همین علت متن مکتوب پرتکل رسانه‌ای مجموعه به کارگردان برنامه “کرونا برای زندگی” ارایه گردید و طی جلسه ای به صورت شفاهی نیز تمام موارد و خط قرمز‌های فعالیت رسانه‌ای صبح رویش به اطلاع ایشان رسید. لازم به ذکر است موارد مطرح شده پروتکل به دلیل در نظرگرفتن شرایط آموزشی کودکان‌کار و حفظ حقوق آن‌هاست. ممنوعیت پخش تصویر چهره کودکان‌کار و آسیب، عدم استفاده از نام واقعی دانش‌آموزان، عدم درخواست بازیگری از کودکان در لحظه و ایجاد فشار بر وی به این وسیله، پخش مستند در رسانه‌ها با هماهنگی و کسب اجازه از مجموعه صبح رویش و … برخی از مفاد پرتکل ذکر شده است.

طبق تعهدی که کارگردان برنامه “کرونا برای زندگی” به صورت کتبی به عنوان نماینده تهیه کننده امضا کرده است، پخش برنامه در هر رسانه‌ای بدون هماهنگی و کسب اجازه از مجموعه صبح رویش مجاز نبوده و این اتفاق تخلف از تعهد ذکر شده محسوب می‌شود.

اما آن چه صبح رویش را به انتشار این متن واداشته است این است که اخیرا  برخلاف انتظار، تصاویر و راش هایی درقالب مستند و بدون اطلاع موسسه صبح رویش به یک باره در تلویزیون به نمایش گذاشته شد. این در حالی است که مدرسه صبح رویش از طریق تماس‌های مردمی از این اتفاق که حاکی از خلف وعده کارگردان بود، با خبر شد. متاسفانه این موضوع بر خلاف اخلاق رسانه‌ای و اصول تعهد محسوب می‌شود و به نوعی سواستفاده از اعتماد موسسه مردم نهاد صبح رویش خوانده می‌شود. بدیهی است که مدرسه کودکان‌کار صبح رویش به پخش مستند “کرونا برای زندگی” با موضوع “مینی بوس جابزی” در شبکه افق بدون هماهنگی به شدت معترض است. همچنین مراتب اعتراض خود را به صورت قانونی از طریق نامه‌ای به شبکه افق منعکس می‌کند. این متن به جهت رعایت اصول اساسی صبح رویش( شفافیت و اعلام مواضع و اطلاع و آگاهی همراهان،‌حامیان و مخاطبان) در سایت رسمی صبح رویش انتشار داده می‌شود.