جابزی

/
طی روزهای اخیر با حمایت و همراهی شما عزیزان جابزی طی طرحی …

درآمد کودکان کار در ماه چقدر است؟

/
صحبت هاِی آقای داودی دررابطه با درآمد کودکان کار …

دنیای رنگی

/
توی مدرسه بچه ها یاد میگیرند که دنیاشونو باید خودشون بسازند. خودمون باید…

کودک کاریعنی...

/
قرار بود بچه ها انشا بنویسنانشا با موضوع آرزو همه شروع کر…

لالایی باران!

/
هوا ابری بود…☁️ باران عروسک را بغل کرده بود و برایش لالایی میخوان…